Hlavná všeobecný[Short Drama] Milosť - v hlavnej úlohe Mo a Gail

[Short Drama] Milosť - v hlavnej úlohe Mo a Gail

všeobecný : [Short Drama] Milosť - v hlavnej úlohe Mo a Gail

Otvára sa scéna s prechádzaním do balenej miestnosti. Nikto ho nevšíma.

Mo: Takže tu nikto nestojí.

Dáva každému chladné bočné oko. Jeden alebo dvaja ľudia sa usmievajú a hovoria mu, ako im chýbalo. Dáma Gail hodí oči smerom k svojmu smeru a potom si zloži ruky cez hruď.

Gail: Nenechali sme sa vám ujsť. Všetci sme boli zaneprázdnení hovoriac 'Grace'.

Mo: Nechcela by si mi tak chýbať, milosť alebo žiadna milosť.

Gail: Nemusel som ťa vynechať, ale môžeš ma požiadať, aby som sedel na tvojich okruhoch.

Mo: Budieš sedieť, keď sa pýtam? Mám veci, ktoré vás môžem naučiť.

Gail: Bude aj prístrešok? ...? Nebudem o tom ani blogovať.

Mo: Možno, ale uisťujem vás, moja dáma, že sa veci stane.

Gail: Prijímam túto úroveň milosti.

Mo: Potom vpusťme miesto.

Závesy sú zatvorené. Koniec. Alebo začiatok konca. Alebo koniec začiatku.

Bohu je sláva .

Kategórie:
Sony Ericsson P800: originálny smartphone
Nákup Smartphone pre účely PR