Hlavná všeobecnýZOOMmobile ponúka smartphony iba pre N15,000

ZOOMmobile ponúka smartphony iba pre N15,000

všeobecný : ZOOMmobile ponúka smartphony iba pre N15,000

Operátor CDMA, ZOOMmobile (predtým Reltel Wireless), ponúka túto škálu smartphonov pre N14, 999 každú sezónu.

Možnosti smartfónu ponúkané spoločnosťou ZoomMobile zahŕňajú:

1. Treo 700p
2. Palm Centro
3. Motorola Q
4. Treo 755p
5. Samsung IP 830W

Stačí vybrať číslo 0707 ZoomMobile a niektoré z uvedených smartphonov.

Podľa nášho názoru je táto ponuka krádežou.

Kategórie:
Stanovisko: Windows 10 Mobile nie je ziskové ako iOS, ale inteligentný ťah
Duševné vlastníctvo: odpoveď pána Moa na Transparentnosť pre Nigériu